Úřední hodiny: čtvrtek 16-18

727 855 709

Podolská 5/90
Praha 4 - Podolí
147 00

E-mail Facebook
Tělocvična Pohyb Karneval
Sokol

Sokolské výlety

Nazdar děti, sestry a bratři, vážení rodiče,

rádi bychom vás pozvali na Sokolské výlety. Vycházky s úkoly si pro vás připravili naši cvičitelé. Můžete poznávat krásy Podolí i vzdálenějších koutů.

Další informace zde

Informace ke cvičení všech oddílů naší jednoty v 2. pololetí 2020/2021

Z důvodu přetrvávající pandemické situace neproběhnou zápisy do oddílů na 2. pololetí.

Pokud v průběhu pololetí budou uvolněna protiepidemická opatření, bude příslušný oddíl otevřen pro všechny členy, kteří do něj byli zapsáni v 1. pololetí 2020/2021, a to zdarma. Podmínkou bude pouze zakoupení členské známky ČOS na rok 2021 (především z důvodu nutnosti pojištění cvičenců).

O otevření oddílu budou členové informováni ve 14 denním předstihu e-mailem. Informace bude zveřejněna i na webu, FB a vývěskách. V těchto dvou týdnech si budou moci v „On-line registracích“ na webu jednoty zakoupit elektronicky členské známky ČOS na rok 2021 (200,- Kč dítě + senior, 500,- Kč dospělý). 

Oddílové členské příspěvky za 1. pol. 2020 se nebudou vracet. Jako kompenzace je stanoven nulový oddílový příspěvek na 2. pololetí 2020/2021.
Ve 2. pololetí 2020/2021 nebudou probíhat přestupy mezi jednotlivými oddíly ani přijímání nových členů. 

Tělocvičná jednota Sokol Podolí

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Podolí

byla založena v roce 1892 jako součást České obce sokolské (založené 1862). Již v roce 1901 bylo ustaveno Družstvo pro postavení sokolovny, zakoupen pozemek a 28. října 1932 položen základní kámen sokolovny. Slavnostní otevření připadlo také na 28. říjen 1933.

Po obsazení Československa německou okupační mocí byla po r. 1939 i podolská sokolovna zabrána pro německou armádu. Sokol se však stal v roce 1948, zejména po XI.sletu, trnem v oku nové totalitní moci a byl postupně zlikvidován. Po nedobrovolné "přestávce" , která trvala více než čtyřicet let, jsme Tělocvičnou jednotu Sokol Praha - Podolí obnovili v roce 1991. Náš majetek, budova sokolovny s hřištěm, nám byl však vydán až v květnu 1997.

Podolská sokolovna je vlastně už „stará dáma", protože za dva roky jí bude sedmdesát. Vypadá však moderně - a sokolský znak v omítce na fasádě přečkal již dva totalitní režimy.

Jednota má k 31.prosinci 2012 celkem 604 členů a většina z nich chodí cvičit či sportovat. Kromě oddílu všestrannosti zde působí stolní tenisté, turisté a cykloturisté. Velmi čile se má k světu Věrná garda, která si často vyšlápne na vycházky a výlety po Praze a okolí.

On-line registrace

  • on-line registrace do oddílů
  • platba členských příspěvků
On-line registrace

nákupní podmínky
návod

Karneval

Karneval Fotogalerie

Pronájem cvičebních a školících prostor

Nabízíme volné prostory na cvičení. Kanceláře jsou všechny obsazeny.

Více informací

Jsme na Facebooku