Úřední hodiny: čtvrtek 16-18

727 855 709

Podolská 5/90
Praha 4 - Podolí
147 00

E-mail Facebook
Tělocvična Pohyb Karneval
Sokol

Otevíráme sokolovnu!

Ano od pondělí 1. června 2020 opětovně zahajujeme provoz naší sokolovny i našich oddílů. Čeká na vás kompletně obnovená palubovka ve velkém sále a navoněná celá sokolovna. Otevírají všechny sokolské oddíly s výjimkou oddílů RD ve středu od 10h a ve středu od 17 a oddílu RDPD ve středu od 16h. Tyto oddíly v tomto pololetí už otevírat nebudeme.

Ostatní oddíly cvičí v plánovaných časech, některé budou využívat i venkovní sportoviště. O tom vás budou informovat vedoucí vašich oddílů.

POZOR! Na první cvičení je nutné přinést podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění viz. odkaz zde NUTNÉ!

V provozu jsou vedle sportovišť jak šatny, tak sprchy. V prostorách sokolovny prosím dodržujte následujíc opatření:

  • Při pohybu v šatnách a mimo sportoviště jsou cvičenci i doprovod povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
  • Před odchodem ze šaten na sportoviště si každý cvičenec umyje v umývárnách ruce antibakteriálním mýdlem
  • Do prostoru šaten a na sportoviště je striktně zakázán vstup osob s respiračními projevy (rýma, kašel) nebo zvýšenou tělesnou teplotou
  • Při pobytu v šatnách i sprchách jsou všichni povinni dbát zvýšené obezřetnosti a dodržovat bezpečností odstupy
  • Ve všech společných prostorách, šatnách i sprchách omezte svůj čas na nezbytné minimum
  • Při cvičení bude používáno s ohledem na nutnost desinfekce jen velké nářadí,  na cvičení, kde se používají podložky je nutné si přinést vlastní karimatku nebo osušku

Děkujeme vám za trpělivost v této obtížné době a těšíme se, že si užijete červnové cvičení.

Jaroslav Míth
starosta jednoty

Tělocvičná jednota Sokol Podolí

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Podolí

byla založena v roce 1892 jako součást České obce sokolské (založené 1862). Již v roce 1901 bylo ustaveno Družstvo pro postavení sokolovny, zakoupen pozemek a 28. října 1932 položen základní kámen sokolovny. Slavnostní otevření připadlo také na 28. říjen 1933.

Po obsazení Československa německou okupační mocí byla po r. 1939 i podolská sokolovna zabrána pro německou armádu. Sokol se však stal v roce 1948, zejména po XI.sletu, trnem v oku nové totalitní moci a byl postupně zlikvidován. Po nedobrovolné "přestávce" , která trvala více než čtyřicet let, jsme Tělocvičnou jednotu Sokol Praha - Podolí obnovili v roce 1991. Náš majetek, budova sokolovny s hřištěm, nám byl však vydán až v květnu 1997.

Podolská sokolovna je vlastně už „stará dáma", protože za dva roky jí bude sedmdesát. Vypadá však moderně - a sokolský znak v omítce na fasádě přečkal již dva totalitní režimy.

Jednota má k 31.prosinci 2012 celkem 604 členů a většina z nich chodí cvičit či sportovat. Kromě oddílu všestrannosti zde působí stolní tenisté, turisté a cykloturisté. Velmi čile se má k světu Věrná garda, která si často vyšlápne na vycházky a výlety po Praze a okolí.

Karneval

Karneval Fotogalerie

Pronájem cvičebních a školících prostor

Nabízíme volné prostory na cvičení. Kanceláře jsou všechny obsazeny.

Více informací

Jsme na Facebooku