Úřední hodiny: čtvrtek 16-18

727 855 709

Podolská 5/90
Praha 4 - Podolí
147 00

E-mail Facebook
Tělocvična Pohyb Karneval
Sokol

Zápis do oddílů na 2. pololetí 2018/2019

Z Á P I S

 do oddílů na 2. pololetí 2018/2019 se uskuteční

 

30. 1. 2019 od 16. 00 – 19. 00 hodin

 (zápis pouze pro stávající členy oddílů RD (2-4 roky) a RDPD  (smíšený oddíl rodič+mladší dítě 2-4 roky+starší dítě 4-6 let))

31. 1. 2019 od 16. 00 – 19. 00 hodin

 (zápis pouze pro stávající členy oddílů PD (4-6 let)

7. 2. 2019 od 16. 00 – 18. 00 hodin

21. 2. 2019 od 16. 00 – 18. 00 hodin

28. 2. 2019 od 16. 00 – 18. 00 hodin

(od 7. 2. zápisy do všech oddílů, pro stávající i nové členy)

 

 

Všichni stávající členové přinesou k zápisu členské průkazy – bez průkazu nelze příspěvky zaplatit.

 

Zápis do všech oddílů končí 28. 2. 2019

 

 

Členské příspěvky na kalendářní rok 2019:

200,- Kč   - děti, mládež do 18 let, důchodci nad 65 let

500,- Kč   - dospělí členové

Tělocvičná jednota Sokol Podolí

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Podolí

byla založena v roce 1892 jako součást České obce sokolské (založené 1862). Již v roce 1901 bylo ustaveno Družstvo pro postavení sokolovny, zakoupen pozemek a 28. října 1932 položen základní kámen sokolovny. Slavnostní otevření připadlo také na 28. říjen 1933.

Po obsazení Československa německou okupační mocí byla po r. 1939 i podolská sokolovna zabrána pro německou armádu. Sokol se však stal v roce 1948, zejména po XI.sletu, trnem v oku nové totalitní moci a byl postupně zlikvidován. Po nedobrovolné "přestávce" , která trvala více než čtyřicet let, jsme Tělocvičnou jednotu Sokol Praha - Podolí obnovili v roce 1991. Náš majetek, budova sokolovny s hřištěm, nám byl však vydán až v květnu 1997.

Podolská sokolovna je vlastně už „stará dáma", protože za dva roky jí bude sedmdesát. Vypadá však moderně - a sokolský znak v omítce na fasádě přečkal již dva totalitní režimy.

Jednota má k 31.prosinci 2012 celkem 604 členů a většina z nich chodí cvičit či sportovat. Kromě oddílu všestrannosti zde působí stolní tenisté, turisté a cykloturisté. Velmi čile se má k světu Věrná garda, která si často vyšlápne na vycházky a výlety po Praze a okolí.

Šibřinky

 Šibřinky Fotogalerie

Pronájem cvičebních a školících prostor

Nabízíme volné prostory na cvičení. Kanceláře jsou všechny obsazeny.

Více informací

Jsme na Facebooku