Úřední hodiny: čtvrtek 16-18

727 855 709

Podolská 5/90
Praha 4 - Podolí
147 00

E-mail Facebook
Tělocvična Pohyb Karneval
Sokol

Cvičení 27.9.-28.9.

Oddíl předškolních dětí a žákyně dne 27.9.2021 necvičí. Dne 28.9. necvičí dospělé ani dětské oddíly.

Zápisy do oddílů na 1. pololetí 2021/2022 PRO STÁVAJÍCÍ ČLENY

Z Á P I S Y do oddílů na 1. pololetí 2021/2022 PRO STÁVAJÍCÍ ČLENY

Proběhnou elektronicky přes On-line registrace na našich stránkách sokol-podoli.info. Nákup členských známek a zápis do oddílů s elektronickou platbou přes platební kartu spouštíme od 14. srpna 2021.

Noví neregistrovaní zájemci o cvičení se musí osobně dostavit do kanceláře jednoty.

Případný prezenční zápis se uskuteční společně s novými členy ve dnech 8. 9., 9. 9. a 16. 9. v době 16 – 18 hodin v kanceláři naší jednoty. Elektronické zápisy i prezenční zápisy v kanceláři jednoty do všech oddílů končí 16. 9. 2021

Členské příspěvky (známky) na kalendářní rok 2021 jsou:

200,- Kč děti, mládež do 18 let, senioři od 65 let

500,- Kč dospělí členové

Nutnou podmínkou pro umožnění zápisu do oddílu je nejdříve provést v systému nákup členské známky pro všechny cvičence, tedy jak pro dítě, tak pro doprovod dospělé osoby v oddílech Rodiče a děti.

Do oddílu RD a RDPD se zapisuje jen přes nejmladší dítě a doplní se doprovod dospělé osoby. Ten však musí mít již předtím koupenu členskou známku. Nákup se děje u každého člena samostatně přes sekci „Členské známky“ a tlačítko „Přidat“.

V systému je nově vytvořen pro každého člena, za každý jím zaplacený členský oddílový příspěvek v 1. pol. 2020/2021 tzv. „Covid účet“, který odpovídá 100% zaplacených členských oddílových příspěvků. Při zápisu do oddílů bude nejdříve systémem čerpán na členský oddílový příspěvek tento Covid účet a k úhradě bude vystaven jen případný rozdíl, nepokrytý Covid účtem. Z Covid účtu lze hradit několik členských oddílových příspěvků, až do jeho vyčerpání. Z Covid účtu nelze hradit nákup členské známky.

Návod jak postupovat v On-line registraci naleznete zde. Pro přihlášení použijte vámi nahlášenou e-mailovou adresu, pokud jste zapomněli heslo, tak si jej obnovte přes volbu „Zapomenuté heslo“. Případné problémy se zápisem pište na naši e-mailovou adresu sokolpodoli@centrum.cz, kde se budeme snažit průběžně odpovídat a řešit vaše problémy.

Využijte volnou kapacitu v oddílech a proveďte zápis co nejdříve!

T. J. Sokol Praha - Podolí

Informace ke 1. pololetí 2021/2022

Přeje našim členůn krásné prázdniny. Cvičení ve všech oddílech začíná 13.9.2021

ZÁPIS PRO STÁVAJÍCÍ ČLENY

Do oddílů na 1. pololetí 2021/2022 se uskuteční primárně elektronicky přes On-line registrace na našich www stránkách, které budou pro všechny členy spuštěny už v průběhu srpna. O přesném termínu budou členi informováni e-mailem, na webu i FB jednoty.

Případný prezenční zápis se pak uskuteční společně s novými členy ve dnech 8. 9. 2021, 9. 9. 2021, 16. 9. 2021 v době 16 – 18 hodin. Elektronické i prezenční zápisy do všech oddílů končí 16. 9. 2021 Členské příspěvky (známky) na kalendářní rok 2021 jsou: 200,- Kč děti, mládež do 18 let, důchodci od 65 let a 500,- Kč dospělí členové.

ZÁPIS PRO NOVÉ ČLENY

Do oddílů na 1. pololetí 2021/2022 se uskuteční prezenčně ve dnech 8. 9. 2021, 9. 9. 2021, 16. 9. 2021 v době 16 – 18 hodin. Zápis do všech oddílů končí 16. 9. 2021 Členské příspěvky (známky) na kalendářní rok 2021 jsou: 200,- Kč děti, mládež do 18 let, důchodci od 65 let a 500,- Kč dospělí členové UPOZORNĚNÍ K ZÁPISU V případě zápisu nezletilého člena (0 – 18 let), musí přijít k zápisu fyzicky jeho zákonný zástupce z důvodu podpisu souhlasu se zpracováním osobních údajů. V případě, že v oddílech RD bude cvičit s dítětem jiná osoba, než zákonný zástupce dítěte a tato není stávajícím členem jednoty, musí přijít k zápisu i tato osoba se zákonným zástupcem dítěte (tzn. zákonný zástupce i osoba, která bude s dítětem docházet na cvičení) z důvodu podpisu souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Příloha 127-prispevky-na-1-pololeti-2021-2022.xls

Informace ke cvičení

V posledních týdnech jsme se intenzivně snažili dopátrat a připravit na uvolňovací opatření. Relevantní informace o uvolnění z vlády přišla až pátek 28.5. odpoledne. Stále platí nutnost před každým cvičením prokazovat bezinfekčnost a řada dalších provozních omezení. Po zralé úvaze a konzultacích jsme dospěli k jednoznačnému závěru v červnu už vůbec neotevírat. Budeme se soustředit na přípravu plnohodnotného otevření od září. Pevně věříme, že už budou pravidla jasná a konečně se vrátíme do normálního režimu.
 
Pro ty z vás, kteří jste měli zaplacené oddílovné v předchozím pololetí bude od září připravena kompenzace ve formě nulového oddílového členského příspěvku. Budete tak stačit si pouze zakoupit členskou známku ČOS. Sledujete náš web a FB, kde budou informace o zahájení on-line registrací do oddílů na cvičení od září. Užijme si snad podle předpovědí už slunný červen s venkovními aktivitami a naplánujme si to pololetí, které teprve přijde. Doufáme, že nás pochopíte.
 
Děkujeme. Jaroslav Míth, starosta jednoty

Tělocvičná jednota Sokol Podolí

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Podolí

byla založena v roce 1892 jako součást České obce sokolské (založené 1862). Již v roce 1901 bylo ustaveno Družstvo pro postavení sokolovny, zakoupen pozemek a 28. října 1932 položen základní kámen sokolovny. Slavnostní otevření připadlo také na 28. říjen 1933.

Po obsazení Československa německou okupační mocí byla po r. 1939 i podolská sokolovna zabrána pro německou armádu. Sokol se však stal v roce 1948, zejména po XI.sletu, trnem v oku nové totalitní moci a byl postupně zlikvidován. Po nedobrovolné "přestávce" , která trvala více než čtyřicet let, jsme Tělocvičnou jednotu Sokol Praha - Podolí obnovili v roce 1991. Náš majetek, budova sokolovny s hřištěm, nám byl však vydán až v květnu 1997.

Podolská sokolovna je vlastně už „stará dáma", protože za dva roky jí bude sedmdesát. Vypadá však moderně - a sokolský znak v omítce na fasádě přečkal již dva totalitní režimy.

Jednota má k 31.prosinci 2012 celkem 604 členů a většina z nich chodí cvičit či sportovat. Kromě oddílu všestrannosti zde působí stolní tenisté, turisté a cykloturisté. Velmi čile se má k světu Věrná garda, která si často vyšlápne na vycházky a výlety po Praze a okolí.

On-line registrace

  • on-line registrace do oddílů
  • platba členských příspěvků
On-line registrace

nákupní podmínky
návod

Karneval

Karneval Fotogalerie

Pronájem cvičebních a školících prostor

Nabízíme volné prostory na cvičení. Kanceláře jsou všechny obsazeny.

Více informací

Jsme na Facebooku