Úřední hodiny: čtvrtek 16-18

Podolská 5/90
Praha 4 - Podolí
147 00

E-mail Facebook
Tělocvična Pohyb Karneval
Sokol

Oddílové členské příspěvky za 1. pololetí a výluka ve cvičení (Covid-19)

Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Praha - Podolí se na svém zasedání dne 17. června 2020 usnesla, že oddílové členské příspěvky zaplacené za 1. pololetí 2020 zůstanou v původní plné výši s tím, že výluka ve cvičení způsobená omezeními z důvodu prevence šíření koronaviru bude zohledněna plošnou slevou -20% z oddílových členských příspěvků platných na 2. pololetí 2020. 

Děkujeme všem našim členům, kterých se toto týká, za vstřícnost a pochopení v této obtížné době a těšíme se na vás v naší sokolovně opět od září 2020

Jaroslav Míth

starosta jednoty

Zápis do oddílů na 1. pololetí 2020/2021

Z Á P I S

 do oddílů na 1. pololetí 2020/2021 se uskuteční v těchto dnech

 

 

8. 9. 2020 od 16.00 – 19.00 hodin

Zápis pouze pro stávající členy oddílů RD (Rodič + dítě 2- 4 roky) a RDPD (smíšený oddíl Rodič + mladší dítě 2-4 roky+ starší 4-6 let), kteří se zapisují do STEJNÉHO oddílu (v den i čas) jako navštěvovali v 2. pol. 2020.. Při přechodu do jiného oddílu RD se musí dostavit k zápisu až 10.9.

9. 9. 2020 od 16.00 – 19.00 hodin 

zápis pouze pro stávající členy. Oddílů PD (Předškolní děti (4-6 let)) a ty, kteří z oddílu RD v 2. pol. 2020 přecházejí od září do oddílu PD.

10. 9. 2020 od 16.00 – 19.00 hodin

Zápis pouze pro stávající členy. Oddílů RD (Rodič + dítě (2-
4 roky)), RDPD (smíšený oddíl Rodič + mladší dítě (2-4 roky) + starší dítě (4-6 let)),
kteří přecházejí do jiného oddílu RD (jiný den, hodina) a pro stávající členy oddílů PD
(Předškolní děti (4-6 let)), kteří se hlásí do vyšších oddílů a dále pro stávající členy
oddílů Míčové hry pro mladší žactvo (děti 6-10 let), Míčové hry (dorost 10-18 let) a
Žákyně a Žáci (dorost 6-18 let)

16. 9. 2020 od 16.00 – 18.00 hodin

 

Zápis do všech oddílu pro stávající i nové členy

17. 9. 2020 od 16.00 – 18.00 hodin

 

Zápis do všech oddílu pro stávající i nové členy

24. 9. 2020 od 16.00 – 18.00 hodin

 

Zápis do všech oddílu pro stávající i nové členy

 

 

Z Á P I S

 
do oddílů na 1. pololetí 2020/2021 se uskuteční ve dnech 8. 9. – 24. 9. 2020
 
Zápis do všech oddílů končí 24. 9. 2020
 
Cvičení zahajujeme v týdnu od 14.9. Cvičení se mohou členové účastnit až po
jejich řádném zápisu.
Všichni stávající členové musí přinést k zápisu členské průkazy – bez průkazu

 

nelze příspěvky zaplatit.

 

Členské příspěvky (známky) na kalendářní rok 2020 pro nové členy

200,- Kč   - děti, mládež do 18 let, důchodci od 65 let

500,- Kč   - dospělí členové

 

UPOZORNĚNÍ K ZÁPISU
 
V případě zápisu nezletilého člena (0 – 18 let), musí přijít k zápisu jeho
zákonný zástupce z důvodu podpisu souhlasu se zpracováním osobních údajů.
V případě, že v oddílech RD bude cvičit s dítětem jiná osoba, než zákonný
zástupce dítěte a tato není stávajícím členem jednoty, musí přijít k zápisu oba
dospělí (tzn. zákonný zástupce i osoba, která bude s dítětem docházet na cvičení)
z důvodu podpisu souhlasu se zpracováním osobních údajů.

          

                                             


Tělocvičná jednota Sokol Podolí

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Podolí

byla založena v roce 1892 jako součást České obce sokolské (založené 1862). Již v roce 1901 bylo ustaveno Družstvo pro postavení sokolovny, zakoupen pozemek a 28. října 1932 položen základní kámen sokolovny. Slavnostní otevření připadlo také na 28. říjen 1933.

Po obsazení Československa německou okupační mocí byla po r. 1939 i podolská sokolovna zabrána pro německou armádu. Sokol se však stal v roce 1948, zejména po XI.sletu, trnem v oku nové totalitní moci a byl postupně zlikvidován. Po nedobrovolné "přestávce" , která trvala více než čtyřicet let, jsme Tělocvičnou jednotu Sokol Praha - Podolí obnovili v roce 1991. Náš majetek, budova sokolovny s hřištěm, nám byl však vydán až v květnu 1997.

Podolská sokolovna je vlastně už „stará dáma", protože za dva roky jí bude sedmdesát. Vypadá však moderně - a sokolský znak v omítce na fasádě přečkal již dva totalitní režimy.

Jednota má k 31.prosinci 2012 celkem 604 členů a většina z nich chodí cvičit či sportovat. Kromě oddílu všestrannosti zde působí stolní tenisté, turisté a cykloturisté. Velmi čile se má k světu Věrná garda, která si často vyšlápne na vycházky a výlety po Praze a okolí.

Karneval

Karneval Fotogalerie

Pronájem cvičebních a školících prostor

Nabízíme volné prostory na cvičení. Kanceláře jsou všechny obsazeny.

Více informací

Jsme na Facebooku