Úřední hodiny: čtvrtek 16-18

727 855 709

Podolská 5/90
Praha 4 - Podolí
147 00

E-mail Facebook
Tělocvična Pohyb Karneval
Sokol

ZÁPIS do oddílů na 1. pololetí 2018/2019

 

5. 9. 2018 od 16.00 – 19.00 hodin

     (zápis pouze pro stávající členy oddílů PD, RD)

6. 9. 2018 od 16.00 – 19.00 hodin 

13. 9. 2018 od 16.00 – 18.00 hodin

20. 9. 2018 od 16.00 – 18.00 hodin

4. 10. 2018 od 16.00 – 18.00 hodin

(zápisy v těchto dnech pro všechny další oddíly + nové členy)

 

Všichni stávající členové přinesou k zápisu členské průkazy.  Bez průkazu nelze příspěvky zaplatit.

 

Zápis do všech oddílů končí 4. 10. 2018.

 

Členské příspěvky na kalendářní rok 2018:

200,- Kč   - děti, mládež do 18 let, důchodci od 65 let

500,- Kč   - dospělí členové

50,- Kč     - sletová známka 

 

UPOZORNĚNÍ 

PRO RODIČE Z ODDÍLŮ RD, PD

 

 

Žádáme rodiče, kteří navštěvovali cvičení v minulém pololetí a mají nadále zájem pokračovat ve cvičení v dalším pololetí, aby přišli k zápisu dne 5. 9. 2018.

 

V tento den zápisu bude pro ně přednostně zajištěno místo v těchto oddílech. V dalších dnech zápisu se budou tyto oddíly již jen doplňovat do dané kapacity. 

 

Z důvodu velkého zájmu o cvičení v oddílech předškolních dětí bude možné dítě ve školním roce 2018/2019 přihlásit na cvičení pouze jeden den v týdnu (pondělí nebo čtvrtek). 

                             

                                             

                                                               Výbor T. J.

 

V souladu s nařízením o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) žádáme všechny zletilé, stávající i nové členy naší jednoty, aby se dostavili k zápisu osobně. 
Všem členům bude vystaven nový evidenční list, jehož součástí je souhlas se zpracováním osobních údajů, který je potřeba podepsat. Za nezletilé děti podepisuje jejich zákonný zástupce. 
Veškeré informace o zpracování osobních údajů i výše uvedený souhlas, který bude každý zletilý člen při zápisu podepisovat, je zveřejněn na našich stránkách.

Tělocvičná jednota Sokol Podolí

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Podolí

byla založena v roce 1892 jako součást České obce sokolské (založené 1862). Již v roce 1901 bylo ustaveno Družstvo pro postavení sokolovny, zakoupen pozemek a 28. října 1932 položen základní kámen sokolovny. Slavnostní otevření připadlo také na 28. říjen 1933.

Po obsazení Československa německou okupační mocí byla po r. 1939 i podolská sokolovna zabrána pro německou armádu. Sokol se však stal v roce 1948, zejména po XI.sletu, trnem v oku nové totalitní moci a byl postupně zlikvidován. Po nedobrovolné "přestávce" , která trvala více než čtyřicet let, jsme Tělocvičnou jednotu Sokol Praha - Podolí obnovili v roce 1991. Náš majetek, budova sokolovny s hřištěm, nám byl však vydán až v květnu 1997.

Podolská sokolovna je vlastně už „stará dáma", protože za dva roky jí bude sedmdesát. Vypadá však moderně - a sokolský znak v omítce na fasádě přečkal již dva totalitní režimy.

Jednota má k 31.prosinci 2012 celkem 604 členů a většina z nich chodí cvičit či sportovat. Kromě oddílu všestrannosti zde působí stolní tenisté, turisté a cykloturisté. Velmi čile se má k světu Věrná garda, která si často vyšlápne na vycházky a výlety po Praze a okolí.

Šibřinky

 Šibřinky Fotogalerie

Pronájem cvičebních a školících prostor

Nabízíme volné prostory na cvičení. Kanceláře jsou všechny obsazeny.

Více informací

Jsme na Facebooku