Úřední hodiny: čtvrtek 16-18

727 855 709

Podolská 5/90
Praha 4 - Podolí
147 00

E-mail Facebook
Tělocvična Pohyb Karneval
Sokol

Informace ke cvičení

V posledních týdnech jsme se intenzivně snažili dopátrat a připravit na uvolňovací opatření. Relevantní informace o uvolnění z vlády přišla až pátek 28.5. odpoledne. Stále platí nutnost před každým cvičením prokazovat bezinfekčnost a řada dalších provozních omezení. Po zralé úvaze a konzultacích jsme dospěli k jednoznačnému závěru v červnu už vůbec neotevírat. Budeme se soustředit na přípravu plnohodnotného otevření od září. Pevně věříme, že už budou pravidla jasná a konečně se vrátíme do normálního režimu.
 
Pro ty z vás, kteří jste měli zaplacené oddílovné v předchozím pololetí bude od září připravena kompenzace ve formě nulového oddílového členského příspěvku. Budete tak stačit si pouze zakoupit členskou známku ČOS. Sledujete náš web a FB, kde budou informace o zahájení on-line registrací do oddílů na cvičení od září. Užijme si snad podle předpovědí už slunný červen s venkovními aktivitami a naplánujme si to pololetí, které teprve přijde. Doufáme, že nás pochopíte.
 
Děkujeme. Jaroslav Míth, starosta jednoty

Tělocvičná jednota Sokol Podolí

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Podolí

byla založena v roce 1892 jako součást České obce sokolské (založené 1862). Již v roce 1901 bylo ustaveno Družstvo pro postavení sokolovny, zakoupen pozemek a 28. října 1932 položen základní kámen sokolovny. Slavnostní otevření připadlo také na 28. říjen 1933.

Po obsazení Československa německou okupační mocí byla po r. 1939 i podolská sokolovna zabrána pro německou armádu. Sokol se však stal v roce 1948, zejména po XI.sletu, trnem v oku nové totalitní moci a byl postupně zlikvidován. Po nedobrovolné "přestávce" , která trvala více než čtyřicet let, jsme Tělocvičnou jednotu Sokol Praha - Podolí obnovili v roce 1991. Náš majetek, budova sokolovny s hřištěm, nám byl však vydán až v květnu 1997.

Podolská sokolovna je vlastně už „stará dáma", protože za dva roky jí bude sedmdesát. Vypadá však moderně - a sokolský znak v omítce na fasádě přečkal již dva totalitní režimy.

Jednota má k 31.prosinci 2012 celkem 604 členů a většina z nich chodí cvičit či sportovat. Kromě oddílu všestrannosti zde působí stolní tenisté, turisté a cykloturisté. Velmi čile se má k světu Věrná garda, která si často vyšlápne na vycházky a výlety po Praze a okolí.

On-line registrace

  • on-line registrace do oddílů
  • platba členských příspěvků
On-line registrace

nákupní podmínky
návod

Karneval

Karneval Fotogalerie

Pronájem cvičebních a školících prostor

Nabízíme volné prostory na cvičení. Kanceláře jsou všechny obsazeny.

Více informací

Jsme na Facebooku