Úřední hodiny: čtvrtek 16-18

T.J. Sokol Podolí

Podolská 5/90
Praha 4 - Podolí
147 00

E-mail Facebook
Tělocvična Pohyb Karneval
Sokol

Zápisy na 2. pololetí 2022

ZÁPIS PRO STÁVAJÍCÍ ČLENY

do oddílů na 2. pololetí 2022 se uskuteční primárně elektronicky přes On-line registrace na našich www stránkách sokol-podoli.info, které budou pro stávající členy spuštěny 1. 8. 2022 (zapisuje se jen do oddílů, které jste navštěvovali). Zapisovat se můžete až do 14.8.2022. Druhé kolo zápisů, kdy se můžete zapisovat i do jiných oddílů, proběhne od 15.8. do 9.9.2022

Případný prezenční zápis se pak uskuteční společně s novými členy ve dnech 7. 9. 2022, 8. 9. 2022, 15. 9. 2022, 22. 9. 2022 v době 16 – 18 hodin. Elektronické i prezenční zápisy do všech oddílů končí 22. 9. 2022

 

PRO NOVÉ ČLENY

do oddílů na 2. pololetí 2022 se uskuteční prezenčně ve dnech 7. 9. 2022, 8. 9. 2022, 15. 9. 2022, 22. 9. 2022 v době 16– 18 hodin. Zápis do všech oddílů končí 22. 9. 2022 . UPOZORNĚNÍ K ZÁPISU V případě zápisu nezletilého člena (0 – 18 let), musí přijít k zápisu fyzicky jeho zákonný zástupce z důvodu podpisu souhlasu se zpracováním osobních údajů. V případě, že v oddílech RD bude cvičit s dítětem jiná osoba, než zákonný zástupce dítěte a tato není stávajícím členem jednoty, musí přijít k zápisu i tato osoba se zákonným zástupcem dítěte (tzn. zákonný zástupce i osoba, která bude s dítětem docházet na cvičení) z důvodu podpisu souhlasu se zpracováním osobních údajů. Úhrada příspěvků je možná pouze v hotovosti.

Členské příspěvky (známky) na kalendářní rok 2022 jsou: 200,- Kč děti, mládež do 18 let, důchodci od 65 let a 500,- Kč dospělí členové.

 

NEZAPSANÝM CVIČENCŮM NEBUDE CVIČENÍ UMOŽNĚNO

Příloha 142-prispevky-na-2-pololeti-2022.xls

Novinky v oddílech

Přejeme všem krásné prázdniny. Začátek cvičení bude 12.9.2022. Od září bude pár novinek: bude zrušen oddíl Míčové hry - čtvrtek 19.30, cvičení Žákyň bude ve středu prodlouženo do 19:30, čtvrteční TABATA bude od 19:30

Sokolské výlety

Nazdar děti, sestry a bratři, vážení rodiče,

rádi bychom vás pozvali na Sokolské výlety. Vycházky s úkoly si pro vás připravili naši cvičitelé. Můžete poznávat krásy Podolí i vzdálenějších koutů.

Další informace zde

130 let Sokol Praha-Podolí

V listopadu roku 1892 byla založena naše jednota v Podolí, letos oslavíme tedy 130 let. Sledujte náš Facebook a web, takovéto kulatiny je třeba řádně oslavit!

Tělocvičná jednota Sokol Podolí

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Podolí

byla založena v roce 1892 jako součást České obce sokolské (založené 1862). Již v roce 1901 bylo ustaveno Družstvo pro postavení sokolovny, zakoupen pozemek a 28. října 1932 položen základní kámen sokolovny. Slavnostní otevření připadlo také na 28. říjen 1933.

Po obsazení Československa německou okupační mocí byla po r. 1939 i podolská sokolovna zabrána pro německou armádu. Sokol se však stal v roce 1948, zejména po XI.sletu, trnem v oku nové totalitní moci a byl postupně zlikvidován. Po nedobrovolné "přestávce" , která trvala více než čtyřicet let, jsme Tělocvičnou jednotu Sokol Praha - Podolí obnovili v roce 1991. Náš majetek, budova sokolovny s hřištěm, nám byl však vydán až v květnu 1997.

Podolská sokolovna je vlastně už „stará dáma", protože za dva roky jí bude sedmdesát. Vypadá však moderně - a sokolský znak v omítce na fasádě přečkal již dva totalitní režimy.

Jednota otevírá každoročně řadu oddílů, vedle tradičních oddílů včestrannosti zde působí i stolní tenisté, míčové hry, aerobik, zdravotní arehabilatční cvičení. Velmi čile se má k světu Věrná garda, která si často vyšlápne na vycházky a výlety po Praze a okolí.

On-line registrace

  • on-line registrace do oddílů
  • platba členských příspěvků
On-line registrace

nákupní podmínky
návod

Mikulášská

Mikulášská Fotogalerie

Pronájem cvičebních a školících prostor

Nabízíme volné prostory na cvičení. Kanceláře jsou všechny obsazeny.

Více informací

Jsme na Facebooku