Cvičení 2023/2024 bude probíhat 18.9.-22.12.2023 a 2.1.-28.6.2024

Necvičíme: 28.9.; 17.11.; 23.12.-1.1.; 29.3.; 1.4.; 1.5.; 8.5.

T.J. Sokol Podolí

Podolská 5/90
Praha 4 - Podolí
147 00
Úřední hodiny: po předchozí domluvě
ve čtvrtek 15.00-16.30

E-mail Facebook
Sokol

Historie

Trochu historie ...

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Podolí byla založena v r. 1892 jako součást České obce sokolské (zal. 1862). Již v r. 1901 bylo ustaveno Družstvo pro postavení sokolovny, zakoupen pozemek a 28. října 1932 položen základní kámen sokolovny. Základní kámen nám byl darován Sokolem Děčín, pochází z rodného domu Miroslava Tyrše a je vsazen do zdi vestibulu v přízemí. Projekt stavby vypracoval arch. Skalický. Slavnostní otevření připadlo také na 28. říjen 1933

Pouhý rok stačil k postavení velkoryse pojaté moderní budovy!

Dlouho se však Sokolové z krásné budovy netěšili. Po obsazení Československa německou okupační mocí byla po r. 1939 i podolská sokolovna zabrána pro německou armádu, Sokol na území Čech a Moravy zakázán a mnoho našich bratrů a sester položilo životy za návrat svobody. V letech 1945 - 1948 se původních 31 zakládajících členů z r. 1892 rozrostlo na více než 1000 cvičících členů. Sokol se však stal v roce 1948 , zejména po XI. sletu, trnem v oku nové totalitní moci a byl postupně zlikvidován.

Po nedobrovolné "přestávce" , která trvala více než čtyřicet let, jsme Tělocvičnou jednotu Sokol Praha - Podolí obnovili v r. 1991. Náš majetek, budova sokolovny s hřištěm, nám byl však vydán až v květnu 1997, ve velmi žalostném stavu. Přes léto jsme zanedbanou a zchátralou budovu opravili natolik, že jsme již v září r. 1997 mohli začít cvičit ve svém. Od roku 1997 se nám podařilo vybudovat hygienické zázemí v celé budově, upravit všechny cvičební sály, opravit a většinu oken. V přízemí budovy je obnovená sokolská restaurace, která využívá i přilehlou zahrádku k sousedskému posezení.

Přijďte mezi nás!

Jednota otevírá každoročně řadu oddílů, vedle tradičních oddílů včestrannosti zde působí i stolní tenisté, míčové hry, aerobik, zdravotní arehabilatční cvičení. Pro Věrnou gardu pořádáme vycházky "Prahou krok za krokem", i autokarové výlety "za Prahu". Pro žákovské oddíly pořádáme víkendové výlety a atletické závody, pro menší děti pak míčový trojboj, Mikulášskou a Vánoční hodinu. Cvičitelům zajišťujeme a hradíme kursy a semináře a máme je rádi :).