ÚVOD HISTORIE ODDÍLY ROZVRH GALERIE AKCE NABÍDKY KONTAKT
Úřední hodiny: ČT 16oo-18oo
telefon: (+420) 241 432 271
Podolská 5/90, Praha 4 - Podolí, 147 00

Novinky

Sokol Oddíl pro rodiče s více dětmi předškolního věku

Sokol Zápis na 1. pololetí 2015/2016

Z Á P I S

 do oddílů na 1. pololetí 2015/2016 se uskuteční

 

 9. 9. 2015 od 16. 00 – 18. 00 hodin

 (zápis pouze pro stávající členy oddílů PD, RD)

10. 9. 2015 od 16. 00 – 18. 00 hodin

16. 9. 2015 od 16. 00 – 18. 00 hodin

 (zápis pro všechny oddíly + doplnění PD, RD)

Všichni stávající členové přinesou  k zápisu členské průkazy – bez průkazu nelze příspěvky zaplatit.

 

Členské příspěvky na kalendářní rok 2015:

100,- Kč   - děti, mládež do 18 let, důchodci nad 65 let

500,- Kč   - dospělí členové

 

Zápis do všech oddílů končí 8.10.2015

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme rodiče dětí z oddílů PD, RD, kteří navštěvovali cvičení v minulém cvičebním roce a mají zájem i nadále pokračovat od září 2015, aby přišli k zápisu dne 9. 9. 2015. V tento den pro ně bude přednostně zajištěno místo v těchto oddílech. V dalších dnech zápisu se budou oddíly již jen doplňovat do dané kapacity.

Pokud se nemůžete dostavit na zápis ve středu 9.9.2015, je možné si místo rezervovat u cvičitelek či na emailu sokolpodoli@centrum.cz

 

                                                                               Výbor TJ

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Podolí

byla založena v roce 1892 jako součást České obce sokolské (založené 1862). Již v roce 1901 bylo ustaveno Družstvo pro postavení sokolovny, zakoupen pozemek a 28. října 1932 položen základní kámen sokolovny. Slavnostní otevření připadlo také na 28. říjen 1933.

Po obsazení Československa německou okupační mocí byla po r. 1939 i podolská sokolovna zabrána pro německou armádu. Sokol se však stal v roce 1948, zejména po XI.sletu, trnem v oku nové totalitní moci a byl postupně zlikvidován. Po nedobrovolné "přestávce" , která trvala více než čtyřicet let, jsme Tělocvičnou jednotu Sokol Praha - Podolí obnovili v roce 1991. Náš majetek, budova sokolovny s hřištěm, nám byl však vydán až v květnu 1997.

Podolská sokolovna je vlastně už „stará dáma", protože za dva roky jí bude sedmdesát. Vypadá však moderně - a sokolský znak v omítce na fasádě přečkal již dva totalitní režimy.

Jednota má k 31.prosinci 2012 celkem 604 členů a většina z nich chodí cvičit či sportovat. Kromě oddílu všestrannosti zde působí stolní tenisté, turisté a cykloturisté. Velmi čile se má k světu Věrná garda, která si často vyšlápne na vycházky a výlety po Praze a okolí.

Naši cvičitelé:

Naši cvičitelé

Facebook