ÚVOD HISTORIE ODDÍLY ROZVRH GALERIE AKCE NABÍDKY KONTAKT
Úřední hodiny: ČT 16oo-18oo
telefon: (+420) 241 432 271
Podolská 5/90, Praha 4 - Podolí, 147 00

Novinky

Sokol Nový oddíl R+D/ PD

Nový oddíl pro rodiče s více dětmi předškolního věku (středa 16-17h)

Jedná se o společné cvičení v jednom sále, kde současně cvičí mladší dítě (2- 4 roky) s rodičem- jako pár, pod vedením jedné cvičitelky. Starší dítě (4- 6 let) cvičí samostatně s druhou cvičitelkou.

Ukázkové hodiny zdarma budou ve středu 4., 11. a 18. února 2015.

Oddíl povedou cvičitelky R+D a PD Lída Čábělová a Pavla Škramlíková

Sokol Zápis na 2. pololetí 2014/2015

Z Á P I S

 do oddílů na 2. pololetí 2014/2015 se uskuteční

 

21. 1. 2015 od 16. 00 – 18. 00 hodin

 (zápis pouze pro stávající členy oddílů PD, RD a pondělní žákyně)

22. 1. 2015 od 16. 00 – 18. 00 hodin

29. 1. 2015 od 16. 00 – 18. 00 hodin

 (zápis pro všechny oddíly + doplnění PD, RD)

Všichni stávající členové přinesou k zápisu členské průkazy – bez průkazu nelze příspěvky zaplatit.

 

Zápis do všech oddílů končí 19. 2. 2015

 

 

Členské příspěvky na kalendářní rok 2015:

100,- Kč   - děti, mládež do 18 let, důchodci nad 65 let

500,- Kč   - dospělí členové

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme rodiče dětí z oddílů PD, RD, kteří navštěvovali cvičení v minulém cvičebním roce a mají zájem i nadále pokračovat v dalším pololetí, aby přišli k zápisu dne 21. 1. 2015. V tento den pro ně bude přednostně zajištěno místo v těchto oddílech. V dalších dnech zápisu se budou oddíly již jen doplňovat do dané kapacity.

Z důvodu velkého zájmu o cvičení v oddílech předškolních dětí bude možné dítě ve školním roce 2014/2015 přihlásit na cvičení nově pouze jeden den v týdnu (pondělí nebo čtvrtek).

                                                                               Výbor TJ

Příloha ke stažení

Sokol Nábor do dového odd. TANEČNÍCH FOREM

ODDÍL TANEČNÍCH FOREM

NÁBOR

na II. pololetí školního roku 2014/2015

Trénujeme: každé pondělí od 16:00 do 17:00 hod.

Cvičitelka: Dana Machurková, DiS.

Určeno pro: děti od 6 do 12 let

Charakteristika oddílu:
zaměřujeme se na taneční průpravu, orientaci v prostoru, základy aerobiku, baletu, gymnastiky a hlavně secvičování jednoduchých choreografií na různé písničky - např. Waka Waka od Shakiry, Děti ráje z českého muzikálu; písničky z muzikálu Mrazík na ledě apod.

S choreografiemi průběžně vystupujeme
a zúčastňujeme se i amatérských soutěží.

 

Soustředění: neděle 9.8. až pátek 14.8.2015

Kontakt: dana.machurkova@seznam.cz

Tel: 605 741 237 

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Podolí

byla založena v roce 1892 jako součást České obce sokolské (založené 1862). Již v roce 1901 bylo ustaveno Družstvo pro postavení sokolovny, zakoupen pozemek a 28. října 1932 položen základní kámen sokolovny. Slavnostní otevření připadlo také na 28. říjen 1933.

Po obsazení Československa německou okupační mocí byla po r. 1939 i podolská sokolovna zabrána pro německou armádu. Sokol se však stal v roce 1948, zejména po XI.sletu, trnem v oku nové totalitní moci a byl postupně zlikvidován. Po nedobrovolné "přestávce" , která trvala více než čtyřicet let, jsme Tělocvičnou jednotu Sokol Praha - Podolí obnovili v roce 1991. Náš majetek, budova sokolovny s hřištěm, nám byl však vydán až v květnu 1997.

Podolská sokolovna je vlastně už „stará dáma", protože za dva roky jí bude sedmdesát. Vypadá však moderně - a sokolský znak v omítce na fasádě přečkal již dva totalitní režimy.

Jednota má k 31.prosinci 2012 celkem 604 členů a většina z nich chodí cvičit či sportovat. Kromě oddílu všestrannosti zde působí stolní tenisté, turisté a cykloturisté. Velmi čile se má k světu Věrná garda, která si často vyšlápne na vycházky a výlety po Praze a okolí.

Naši cvičitelé:

Naši cvičitelé

Facebook